עמיתים יקרים,

בתי החולים של אסותא מרכזים רפואיים, המקיימים פעילות קלינית מגוונת וענפה מהמתקדמות ביותר בארץ, הפכו במרוצת השנים להיות חלק מהותי ובלתי נפרד ממערכת הבריאות בישראל. חזון אסותא הוא לשמש מרכז מדעי מוביל בישראל ובעולם, דרך קידום וביסוס המחקר הקליני והבסיסי, סינוף למוסד אקדמי מרכזי והטמעה של טכנולוגיות רפואיות חדשניות ומתקדמות. הניסיון הקליני הרב שלכם, הרופאים, והפעילות הקלינית הרחבה והמתקדמת המתבצעת בתוך בתי החולים של אסותא מהווים קרקע פורייה למחקר רפואי ולהכשרת רופאים, בייחוד נוכח המחסור החמור בשדות הוראה קליניים. אנו רואים לעצמנו שליחות ומשימה לאומית להיות חלק בלתי נפרד ממסלול ההכשרה של רופאים ולבסס את מעמדה של אסותא כמרכז מדעי, אשר להם חשיבות עליונה בתרומתם לקליניקה ולקהילה הרפואית ולמדע הרפואה בכלל. אנו קוראים לכם הרופאים להיות שותפים בהצבת אסותא כ- Mayo Clinic הישראלי. בתקווה שכתב העת ואתר האינטרנט Assuta Medical Report - AMR יהפוך על ידכם, הרופאים, לתחילתה של מסורת, ולהשלמת פסיפס החזון של ביה"ח, חזון של עשייה רפואית ולידה עשייה מחקרית ומדעית.


 ‎

עורך ראשי: פרופ’ יהודה שינפלד | עורכת משנה: ד”ר יפעת עבדי-קורק | ראש המערכת: דני אנגל

‎חברי המערכת: פרופ’ יהושע שמר | מנכ"ל אסותא פנחס צרויה | ד”ר ארנה אופיר

| ד”ר נפתלי שני | פרופ’ ירון דגן

הוצאת אסותא מרכזים רפואיים בע”מ